skrämselprogram

(scareware, fearware) – program som, genom att varna för äkta eller påstådda faror, försöker lura användaren att köpa program som stoppar virus eller andra hot, som ofta inte ex­is­terar, eller att besöka skadliga webbsajter. – Skrämsel­program kan varna för icke existerande data­virus eller för spionprogram, och sedan rekommen­de­ra använd­a­ren att skaffa ett program som påstås ta bort det obefintliga problemet. Andra skrämselprogram är rena hyss. – Skrämselpro­gram kan spridas som datavirus eller smusslas in med andra program. När ett skrämselprogram har kommit på plats gör det att varningar visas på bildskärmen.

[bluff och båg] [skadeprogram] [ändrad 16 mars 2020]