StegIbiza

en algoritm för att dölja meddelanden med musik. Alltså ett slags steganografi. – Meddelandena kodas som små förändringar i tempot i danslåtar med markerat, statiskt tempo. Förändringarna i tempo är mindre än en procent. Test på dansgolvet visar att ingen av de dansande märker att tempot förändras, men en dator kan uppfatta förändringarna och tolka dem. – StegIbiza har utvecklats av den polska forskaren Krzysztof Szczypiorski och presenterades 2016. Namnet innehåller steg som i steganografi och Ibiza efter dansställena. – Läs mer i denna artikel.

[kryptering] [musik] [ändrad 3 oktober 2021]

Qubes

Qubes OS – ett operativsystem baserat på Linux och med extra hög säkerhet. – Qubes gör det svårt för ett program att påverka ett annat utan att användaren tillåter det. Det är möjligt därför att varje program kan köras i en egen virtuell maskin. Programmen är alltså skilda från varandra som om de kördes på var sin dator. – Qubes använder inslag från Xen. – Qubes OS ut­veck­lades 2012 av den polska it‑säkerhetsexperten Joanna Rut­kow­ska (blog.invisiblethings.org). – Se qubes-os.org.

[linuxdistributioner] [ändrad 24 november 2022]