Qubes

Qubes OS – ett operativsystem baserat på Linux och med extra hög säkerhet. – Qubes gör det svårt för ett program att påverka ett annat utan att användaren tillåter det. Det är möjligt därför att varje program kan köras i en egen virtuell maskin. Programmen är alltså skilda från varandra som om de kördes på var sin dator. – Qubes använder inslag från Xen. – Qubes OS ut­veck­lades 2012 av den polska it‑säkerhetsexperten Joanna Rut­kow­ska (blog.invisiblethings.org). – Se qubes-os.org.

[linuxdistributioner] [ändrad 24 november 2022]

Dagens ord: 2019-11-17