virtuell maskin

(virtual machine, förkortas ibland VM) – program som beter sig som en dator. – Man kan köra applikationer och operativsystem mot en virtuell maskin (som i sin tur körs mot en materiell dator). (Se virtuell.) För program som körs mot en virtuell maskin är den virtuella maskinen likvärdig med en materiell dator, förutom att den brukar gå lite långsammare. – Alla instruktioner från programmet behandlas först av den virtuella maskinen som översätter dem till instruktioner till den materiella datorn och dess ope­ra­tiv­system. För den materiella datorn är den virtuella maskinen helt enkelt ett program som alla andra. Flera virtuella maskiner kan köras samtidigt i samma dator (server), om den har tillräcklig kapacitet. – Virtu­ella maskiner utvecklades först på 1970‑talet för att man skulle kunna skriva program som fungerade oberoende av datortyp. På 00‑talet började det också att bli ett sätt att utnyttja maskinkapaciteten bättre. Det gäller främst för server­hallar och molnet. Där kan man flytta virtuella maskiner från hårt be­last­ade servrar till servrar som har lite att göra. Det sker med automatik. – Program som har skrivits för en virtuell maskin kan köras utan förändring­ar på alla datorer som har den virtuella maskinen installerad. Virtuella maskiner är också ett sätt att höja säkerheten, eftersom den virtuella maskinen kan skydda datorn mot skadlig kod. – Ett välkänt exempel är Java virtual machine som används för att köra programspråket Java. – Programkod som körs mot virtuella maskiner kallas för managed code (indirekt körbar kod). – Läs också om Xen och virtualisering.

[it-system] [virtuellt] [ändrad 16 maj 2017]