bock

tecknet ✓. – På engelska: check, check mark, check sign. – Observera att tecknet ✓ används på olika, ofta motsatta sätt på svenska och engelska. På svenska använder man en bock för att markera att något är fel (”bock i kanten”). Men på engelska och flera andra språk markerar en bock i stället att något är rätt eller avklarat – to check off är att pricka av. I Sverige och en del andra länder sätter vi ett kryss för att markera ett val (”kryssa för”) eller att något är avklarat, men i engelskspråkiga länder kan krysset i stället betyda nej, fel eller stäng, avsluta.

[tecken] [12 september 2019]

Clippy

Ett gem med ögon och ögonbryn.
Återupplivad för macOS.

en borttagen hjälpfunktion i Windows, visad som ett gem med ögon. Egentligen hette den Clippit och var ett gränssnitt till hjälpsystemet Office Assistant. – Clippy introducerades 1997 i Microsoft Office för Windows och ett år senare i Microsoft Office för Mac. Den togs definitivt bort 2007 respektive 2008. – Clippy blev snabbt impopulär bland många användare eftersom den dök upp utan att vara efterfrågad och var i vägen. Microsoft avskaffade Clippy med en reklamkampanj där företaget drev med den. – Liknande hjälpfunktioner har funnits, eller finns, för andra program, men ingen har blivit lika känd och impopulär. – En version av Clippy för macOS släpptes av en privatperson 2019 och kan laddas med från GitHublänk.

[it-historia] [11 september 2019]

Millerkolumner

Millerkolumner i operativsystemet GNUStep.

(Miller columns, på svenska också: Millerspalter) – ett sätt att visa innehållet i kataloger i filsystem i ett system med tre kolumner eller fler. Tre kolumner är minimum (utom på mobiltelefoner). Varje kolumn är en lista över kataloger (mappar) eller filer:

  • – i den mellersta kolumnen markeras den katalog som användaren har valt;
  • – i den vänstra kolumnen markeras automatiskt den närmast överordnade katalogen;
  • – i den högra kolumnen visas de filer och / eller kataloger som ingår i den valda katalogen (i mellersta spalten).

– Användaren kan välja en fil eller katalog i den högra kolumnen; om hon väljer en fil öppnas filen, men om hon väljer en katalog förskjuts systemet så att den tidigare högra kolumnen blir den mellersta, och en fjärde kolumn visas till höger. Detta kan upprepas i flera steg. Om utrymmet räcker till visas fler än tre kolumner på bildskärmen. – Millerkolumnerna är uppkallade efter den amerikanska datorvetaren Marc S Miller som utvecklade modellen 1980, men liknande system hade använts tidigare. – Millerkolumner används bland annat som ett av visningsalternativen i Finder i macOS. Där utrymmet är begränsat, som på en iPhone, används en reducerad variant som bara visar en kolumn i taget.

[användargränssnitt] [1 september 2019]

MediaPipe

ett ramverk för utveckling av program som analyserar och bearbetar video, ljud och andra strömmar av data med användning av maskininlärning. MediaPipe kan bland annat användas för ansiktsigenkänning, igenkänning av teckenspråk och hårfriläggning. MediaPipe har utvecklats av Google och presenterades 2019. – Se Google Researchs blogg, Google om igenkänning av dövas teckenspråk och GitHublänk.

[programmering] [maskininlärning] [tillgängligt] [ändrad 17 september 2019]

TriMo

ett projekt för att utveckla en app som hjälper personer som har svårt att använda talat språk att kommunicera. – Projektet drevs av flera svenska universitet och institutioner med finansiering från Vinnova (vinnova.se). Det pågick 2019–2020. – TriMo står för Mobil motiverande modellering. – Se Linnéuniversitetets webbsidor.

[tillgängligt] [15 juli 2020]

kontrollpanel

  1. – i grafiska användargränssnitt: allmän beteckning på reglage för inställningar, mätinstrument, av- och påkopplingar och konton, samlade i ett fönster eller en del av ett fönster;
  2. – i synnerhet: kontrollpanelen – den kontrollpanel som har ingått i Microsoft Windows sedan version 1.0. I Windows 10 har en stor del av funktionerna i kontrollpanelen flyttats till Inställningar (Settings).

– På engelska: control panel. – Språkligt: Kontrollpanel är en direktförsvenskning av control panel. Men svenska kontroll har inte samma betydelse som control. En bättre svensk term är styrpanel.

[grafiskt användargränssnitt] [25 juli 2019]

tillgänglig PDF

PDF‑dokument som har anpassats för personer med funktionsnedsättningar, i synnerhet för synskadade. En tillgänglig PDF ska:

  • – vara kodad för uppläsning med talsyntes. Det ska finnas taggar (dolda instruktioner) som anger i vilken ordning PDF‑dokumentets delar ska läsas upp. Vad som är rubriker, mellanrubriker, bildtexter och andra element ska också anges på ett sätt som kan läsas upp med talsyntes. Det ska också finnas beskrivningar av foton och andra illustrationer. Sådan anpassning är också värdefull för personer som läser dokumentet med punktskrift (Braille);
  • – kunna anpassas för färgblinda och synsvaga. Färgkombinationer ska kunna bytas ut och teckenstorleken ska kunna ändras.

– Läs mer på webbsajten Funka (länk) och på Adobes webbsidor.

[dokument] [funktionsnedsättning] [ordbehandling] [tillgängligt] [ändrad 14 augusti 2019]

Sign-IO

ett par handskar som används för översättning av dövas teckenspråk till syntetiskt tal. – Handskarna har sensorer som registrerar hur varje fingerled rör sig och hur mycket de böjs. Informationen överförs med Bluetooth till en smart mobil med Android, och en app i telefonen översätter teckenspråket till tal. – Sign‑IO har utvecklats av kenyanen Roy Allela (royallela.com) (nere i september 2020), men är ännu inte (september 2020) i produktion. Roy Allela belönades 2017 med American society of mechanical engineers (asme.org) pris Trailblazer Award – se denna länk. – Se sign-io.com.

[kroppsburet] [språkteknik] [tillgängligt] [ändrad 19 september 2020]

computed axial lithography

(CAL) – datorberäknad 3d-litografi – en teknik som används i en typ av 3d‑skrivare: tredimensionella föremål skapas genom att flera laserstrålar från olika riktningar härdar en ljuskänslig vätska i en behållare. Vätskan, en syntetisk harts (på engelska: resin), stelnar på de punkter där flera laserstrålar korsar varandra i vätskan. När processen är avslutad kan man lyfta upp det fasta objektet ur vätskan. – Metoden är inspirerad av datortomografi, på engelska computed [axial] tomography, ett sätt att skapa tredimensionella avbildningar (”röntgenbilder”) av kroppens insida. Här har man vänt på processen och i stället använt tredimensionella bilder eller ritningar för att skapa tredimensionella fasta objekt.

[3d-skrivare] [3d] [11 juni 2019]