talstyrning

styrning av datorer och annan datornätsansluten utrustning med talade instruktioner. Se också talassistent. – Språkligt: Man ser ofta benämningen röststyrning, men det är praktiskt att skilja mellan tal- och röst-. Tal- syftar på vad man säger. Röst- syftar på hur man låter. Jämför med skillnaden mellan taligenkänning (ett slags språkteknik) och röstigenkänning (ett slags biometri). – På engelska: voice control.

[användargränssnitt] [språkteknik] [ändrad 2 oktober 2018]

desktop-as-a-service

(DaaS)molntjänst som hanterar allt som finns på datoranvändarnas skrivbord. Tjänsten gör att användarna bara behöver mycket enkla datorer som endast behöver hantera användargränssnittet (bildskärm, tangentbord, mus) och kommunikationen med DaaS‑tjänsten. För användaren ska det vara som att använda en vanlig dator i ett företagsnätverk. Men DaaS-tjänsten hanterar alla applikationer, datalagring, it‑säkerhet, backuper och kommunikation med internet. Skillnaden mot virtuella skrivbord (virtual desktops) är att virtuella skrivbord kan köras som en funktion i organisationens eget it‑system. DaaS är som sagt en molntjänst.

[användargränssnitt] [as-a-service] [ändrad 10 december 2018]

spara

instruktion i användargränssnitt: lagra denna fil med de senaste ändringarna på hårddisk eller på SSD. Filen tilldelas då automatiskt antingen det namn som den redan har (om den har sparats tidigare) eller ett namn som systemet ger den. När man sparar en fil lagras den på samma plats som tidigare (om den har sparats tidigare), på en förvald plats eller på en plats som systemet bestämmer. Om användaren vill ge filen ett särskilt namn och / eller lagra den på en bestämd plats använder hon i stället instruktionen Spara som. – Tidigare versioner av samma fil kan antingen raderas, eller i vissa program, sparas så att de blir åtkomliga genom en särskild funktion. – På engelska: Save respektive Save as. Kortkommandon är ctrl‑S, på Mac ⌘‑S, för Spara som skift‑ctrl‑S respektive skift‑⌘‑S.

[användargränssnitt] [11 juni 2018]

musmatta

(mousepad, mouse pad) – underlag för användning av mus, ofta i form av en liten matta av gummi eller liknande material, och med sträv ovansida, avsett att läggas på skrivbord. Musmattor infördes med de äldsta mössen, som var mekaniska och registrerade rörelserna hos en inbyggd kula på undersidan. Kulan behövde ett strävt underlag för att spåra precist: på vanliga skrivbordsytor hände det att kulan inte fick fäste utan slirade. Nyare möss är optiska och kan behöva ett mönstrat underlag för att registrera rörelse; i så fall kan en musmatta vara bättre än en enfärgad skrivbordsyta. För datorspel, som kräver precisa musrörelser, säljs speciella musmattor. – Förväxla inte musmatta med musplatta, ett annat ord för styrplatta.

[styrdon] [27 mars 2018]

notisfält

(notification bar, på svenska också: notifieringsfält, meddelandefält) – fält på bildskärm som visar inkommande meddelanden. Oftast avsändare, ärenderad och eventuellt de första orden i texten för varje meddelande. Meddelanden kan vara e‑post, SMS, meddelanden från sociala medier och även meddelanden från program som kalendrar och påminnelseappar. Användaren brukar kunna ställa in vad som ska visas. Mobiltelefoner kan ställas in för att visa notiser på låst skärm. – Läs också om statusfält.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 7 mars 2018]