styrdon

  1. – sammanfattande term för mus, styrplatta, styrkula, joystick och andra anordningar som användaren har för att klicka och navigera på bild­skärmen. Kallas på engelska ibland för human interface devices, förkortat hid;
  2. – se gränssnittskomponent.