avbryta

(cancel) – avbryta något påbörjat utan att spara det man har gjort. (Närmare bestämt det man har gjort sedan senaste gången man sparade.) Man återgår till ett utgångsläge. Därför används ibland i stället termen återgå. – Instruktionen Avbryt brukar förekomma i dialogrutor. Den kan ses som dialogrutans ångerknapp. – Skilj mellan att avbryta och att avsluta (exit eller quit). Det kan vara svårtolkat: om man trycker på Avsluta händer det att man får upp en dialogruta där man får välja mellan Avsluta och Avbryt. Avbryt betyder då ”avsluta inte”. – Se också ångra (undo).

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 29 mars 2022]