plocklista

(pick list) – förteckning över de val som är tillgängliga i ett givet sammanhang. – Plocklistor innehåller de alternativ som visas i poppuppmenyer. – Ordet är lånat från lagerhantering.

[data] [grafiskt användargränssnitt] [1 november 2021]