low-touch

lågkontakt – med minsta möjliga interaktion mellan människor; utan sammanträffande ansikte mot ansikte. Syftar ofta på tjänster och inköp som kunden sköter med självbetjäning. – Motsatsen kallas för high‑touch.

[användargränssnitt] [e-handel] [20 november 2021]

Dagens ord: 2021-12-12