realtid

  1. – vardaglig betydelse: i realtid – omedelbart, utan märkbar fördröjning;
  2. – tekniskt: realtidssystem: it‑system som är gjort för att klara bestämda arbets­uppgifter inom bestämda tidsgränser. – Tidsgränsen kan vara en tusen­dels sekund i en kamera eller fem minuter på en oljeplattform. – Realtid behöver alltså inte betyda att något ska ske omedel­bart och blixtsnabbt, men det får inte ta mer tid än vad som är be­stämt. Det grundläggande är att de kritiska processerna (ta fotot nu, byt kurs genast) inte ska behöva vänta därför att mindre brådskande processer (utskrifter, uppdatering av skärmbilden) har lagt beslag på processorn. Realtidssystem tilldelar därför olika processer olika prioritet. De brukar också ha elasticitet, det vill säga planer för vad de ska göra om de inte klarar tidsgränserna. – Jäm­för med operativsystemstyrd multikörning.

– På engelska: real time, i flerordiga uttryck real-time (real-time operating system).

[it-system] [språktips] [tid] [ändrat 6 december 2017]