realtid

  1. – vardaglig betydelse: i realtid – omedelbart, utan märkbar fördröjning;
  2. – tekniskt: realtidssystem: it‑system som är gjort för att klara bestämda arbets­uppgifter inom bestämda tidsgränser. Tids­gränsen kan vara en tusen­dels sekund i en kamera eller fem minuter på en olje­platt­form. Real­tid behöver alltså inte betyda att något ska ske omedel­bart och blixt­snabbt, men det får inte ta mer tid än vad som är be­stämt. Det grund­läggande är att de viktigaste pro­cesserna (ta fotot nu, byt kurs genast) inte ska behöva vänta därför att mindre brådskande pro­cesser (utskrift, upp­datera skärmbilden) har lagt beslag på pro­cessorn. Real­tids­system till­delar därför olika pro­cesser olika prioritet. De brukar också ha elasticitet, det vill säga planer för vad de ska göra om de inte klarar tids­gränserna. – Jäm­för med operativsystem­styrd multikörning.

– På engelska: real time, i flerordiga uttryck real-time (real-time operating system).

[it-system] [språktips] [tidsbundet] [ändrat 6 december 2017]