taktilt internet

interaktion med internet direkt med kroppen. – Taktilt internet beskrivs som steget efter sakernas internet (internet of things). Målet är att kroppsrörelser, beröring och blickar ska fungera som användargränssnitt till internetbaserade tjänster och funktioner som fungerar i realtid. Det ska inte behövas några separata styrdon. Användaren ska få återkoppling omedelbart på lämpligt sätt. Ett tänkbart tillämpningsområde är direktstyrning av robotar, till exempel i sjukvård. – Termen taktilt internet skapades 2014 av professor Gerhard Fettweis i Dresden, se bland annat denna rapport. – På engelska: tactile internet. – Se taktilitet.

[användargränssnitt] [internet] [27 april 2021]

Surface Studio

en avancerad stationär dator från Microsoft. Den lanserades 2016. Surface Studio är anpassad för konstnärligt arbete. Den har en 28‑tums bildskärm med hög upplösning. Bildskärmen kan lutas i nästan horisontellt läge och är en pekskärm. Man kan alltså rita direkt på skärmen. Till Surface Studio finns ett speciellt tillbehör, Dial, ett puckliknande styrdon som kan läggas på bildskärmen och som låter användaren välja bland alternativ som är anpassade till den aktuella arbetsuppgiften. – Läs mer på Microsofts webbsidor.

[pek] [persondatorer] [surface] [ändrad 14 mars 2020]

nypa

(to pinch) – förminska bilden på en pekskärm genom att ”nypa” med två fingrar på skärmen. Man vidrör bildskärmen med två fingrar samtidigt och rör dem sedan mot varandra. Vill man i stället förstora bilden drar man i stället fingrarna från varandra. Båda greppen kallas gemensamt för att nypa. – Tekniken infördes av Apple med iPhone, men finns också på andra smarta mobiler och surfplattor.

[grafiskt användargränssnitt] [pek] [ändrad 23 december 2017]

multipekskärm

(multitouch screen)pekskärm som man kan styra genom att vidröra (peka på) den med två eller flera fingrar samtidigt. Skärmen känner då av varje fingers position separat. Med flera fingrar kan användaren utföra manövrer som inte är möjliga med bara ett finger, till exempel markera att en bild ska roteras, eller förstora eller förminska (zooma) en bild genom att dra fingrarna ihop respektive i sär. – Den första kommersiella produkten med multipekskärm var Apples iPhone. – Multi‑Touch är ett varumärke som Apple äger. Multipek­skärm finns dock på produkter från flera andra företag.

[pek] [ändrad 2 juni 2022]

markera

i grafiska användargränssnitt: att ange att man vill arbeta med något genom att peka och klicka på det. Man kan behöva dra pekaren över det område man vill markera genom att hålla ner tangenten Ctrl samtidigt som man drar pekaren från områdets ena ände till den andra. Markeringen visas på något sätt på bildskärmen, till exempel genom en färg. Det som man markerar kan vara ett eller flera ord i en text, en bild, del av en bild, en ljudfil eller ikoner för hela filer. Ibland räcker det med att man placerar pekaren på symbolen, men oftast behöver man klicka. Efter att man har markerat måste man vanligtvis klicka en gång till för att göra något med det som man har markerat, alternativt måste man välja ett alternativ från en meny. – På engelska: select.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 2 oktober 2018]