jukebox

  1. – maskin som hämtar, läser in och ställer tillbaka arkiverad information på band eller optisk disk. – Jukeboxar används för information som ska sparas, men som inte behöver vara ögonblickligen tillgänglig (arkiv). En jukebox kan hantera flera tusen diskar. Den innehåller en databas som talar om vilka filer som de olika diskarna innehåller. Det brukar ta fem till tio sekunder att komma åt en fil i en jukebox. – Jukeboxar har blivit mindre vanligare i takt med att vanliga hårddiskar har blivit billigare och fått mer utrymme. Men jukeboxar används fortfarande, inte minst för säkerhetskopior;
  2. – program som hanterar stora digitala låtsamlingar kan också kallas för jukeboxar.

– Ursprunglig betydelse av jukebox är en maskin som spelar utvalda låtar från en samling grammofonskivor om man lägger in en slant. Ordet juke i juke box anspelar på juke joint, ett enklare musikställe. Det kan vara ordet jook – bråkig, högljudd, från kreolspråket gullah (se Wikipedia) som har blivit juke.

[datalagring] [musik] [ändrad 6 november 2019]

tertiärminne

ovanlig term för datalagring för arkivering, ofta på långsamma medier som magnetband eller optiska diskar, numera allt oftare även på hårddiskar eller SSD i nätverk. Man flyttar filer som sällan eller aldrig efterfrågas, men som inte får eller bör raderas, till långsamma men billiga medier. Tertiärminne är ibland åtkomligt genom så kallade jukeboxar.

[arkivering] [minnen] [ändrad 19 november 2019]

DAT

digital audio tape – ett slags bandkassetter för digital inspelning. – DAT lanserades 1987 av Sony för ljudinspelning, men det slog aldrig igenom på musikmarknaden. Däremot användes DAT‑band länge inom it för lagring och backup. Men 2005 meddelade Sony att tillverkningen av DAT‑utrustning skulle upphöra.

[band] [förkortningar på D] [nerlagt] [ändrat 9 oktober 2022]