lagring

(storage) – datalagringbeständig lagring av data. – Lagrade data ska finnas kvar från ett arbetspass till ett annat, även om datorn har varit avstängd. Kan göras på hårddisk, optisk disk (CD, DVD eller Blu‑ray) eller magnetband. Man skiljer mellan arbetsminne, ofta kallat bara minne – kortlivad förvaring av data som behövs för pågående programkörning – och lagring. Om datalagringen gäller information som inte behövs i det dagliga arbetet talar man om arkiv. – Hårddiskar används både som komplettering av arbetsminne (se virtuellt minne) och som lagringsenhet.

[datalagring] [ändrad 7 juni 2020]