tertiärminne

ovanlig term för datalagring för arkivering, ofta på långsamma medier som magnetband eller optisk disk, numera allt oftare även på hårddiskar i nätverk. Man flyttar filer som sällan eller aldrig efterfrågas, men som inte får eller bör raderas, till billiga men långsamma medier. Tertiärminne är ofta åtkomligt genom så kallade jukeboxar.