jukebox

  1. – maskin som hämtar, läser in och ställer tillbaka arkiverad information på band eller optisk disk. Används för information som ska sparas, men som inte behöver vara ögonblickligen tillgänglig (arkiv). En jukebox kan hantera flera tusen diskar. Den innehåller en databas som talar om vilka filer som de olika diskarna innehåller. Det brukar ta fem till tio sekunder att komma åt en fil i en jukebox. – Jukeboxar har blivit mindre vanligare i takt med att vanliga hårddiskar har blivit billigare och fått mer utrymme. Men jukeboxar används fortfarande, inte minst för säkerhetskopior;
  2. – program som hanterar stora digitala låtsamlingar kallas också för jukeboxar.

– Ursprunglig betydelse av jukebox är en maskin som spelar en eller flera utvalda låtar från en samling vinylskivor om man lägger in en slant. Ordet juke i juke box anspelar på juke joint, ett enklare musikställe. Det är troligen ordet jook, ’bråkig’, ’högljudd’, från kreolspråket gullah som har blivit juke.

Dagens ord: 2012-12-10