DAT

digital audio tape – ett slags digitala band­kassetter. DAT lanserades på 1980-talet av Sony för digitala band­spelare, men det slog aldrig igenom på musik­marknaden. Däremot an­vändes DAT‑band länge inom it för lagring och backup. Men 2005 med­delade Sony att till­verkningen av DAT‑utrustning upp­hör.

[band] [förkortningar på D] [nerlagt] [ändrat 13 december 2017]