belastningsskada

(repetitive strain injury rsi, även mechanical onset repetitive strain injury, morsi) – kroppslig skada som or­sakas av upp­repade lik­artade rörelser. Rörelsen i sig be­höver inte vara skadlig eller ens an­strängande, det är repetitionen som sliter. – Skill­naden mellan be­last­nings­skada och för­slit­nings­skada är oskarp. Ibland används orden som syno­nymer. I andra fall talar man om be­last­nings­skada när muskler, nerver, senor och ligament drabbas, men om för­slit­nings­skada när brosket i lederna är ut­slitet. – Fler it-relaterade besvär, klicka här.

karpaltunnelsyndrom

smärta eller domningar i handen på grund av att en nerv har kommit i kläm i karpal­tunneln. – Karpal­tunnel­syndrom är en vanlig skada bland personer som arbetar mycket med datorer eller med kassa­apparater. Men det uppstår också hos andra. – Karpal­­tunneln är en trång passage i hand­leden där bland annat en nerv passerar. Den uppåt­vinklade hand­ställning som lätt upp­står vid tangent­bords­arbete gör passagen ännu trängre, vilket kan leda till att nerven kommer i kläm. Det leder i sin tur till smärta eller domningar. – Karpal­tunnel­syndrom kan före­byggas genom en lämplig arbets­ställning, till exempel ett under­lag för hand­leden och genom att man använder styr­platta i stället för mus. Det kan också av­hjälpas med en enkel operation som vidgar karpal­tunneln. – Karpal­tunnel­syndrom räknas som en be­lastnings­skada. – På engelska: carpal tunnel syndrome, en typ av repetitive strain injury. – Fler it-relaterade besvär, klicka här.

musarm

allmän beteckning på kroppsliga besvär som orsakas av mus­­användning. Det kan vara värk och stel­het i fingrar, händer, armar, särskilt i arm­bågen (så kallad tennis­­arm­båge), axlar och nacke. Det brukar upp­träda på samma sida som den arm som man manövrerar musen med. – Mus­­arm före­byggs genom att man und­viker att använda mus och i stället använder styr­platta eller något liknande. Man kan också se till att ha musen fram­för sig, mellan datorn och magen – inte vid sidan av tangentbordet. Det är också viktigt att resa sig från arbets­platsen och sträcka på sig ofta. – Behandling är massage, sjuk­gymnastik och antiinflam­matoriska medel. – På engelska kallas musarm ibland för computer mouse fatigue, men ofta an­vänds bara det över­gripande be­greppet repetitive strain injury, RSI eller, mer precist, mechanical onset repetitive strain injury. – Se belastningsskada och Internationella mus­arms­dagen.

[belastningsskador] [ändrad 24 september 2018]

iHunch

puckelliknande krökning på övre ryggen, orsakad av ständigt tittande på smart mobil. Påminner om så kallad änke­puckel, på engelska dowager’s hump, men förekommer numera också hos unga människor. – I:et i iHunch anspelar på iPhone. – Jäm­för med padd­nacke.

[belastningsskador] [jargong] [ändrad 23 augusti 2018]