Internationella musarmsdagen

(International RSI day eller International RSI awareness day) – årsdag för höjd med­­veten­­het om be­­last­nings­­skador (repetitive strain injuries, RSI), or­­sakade av arbete vid dator. Till exempel mus­arm och karpal­­tunnel­­syndrom. – In­ter­­nation­ella mus­arms­dagen har funnits sedan år 2000. Det är sista dagen i februari varje år.

[belastningsskador] [års­dagar] [ändrad 28 september 2017]