bookcrossing

en amerikansk fluga från 2002: man lämnar böcker på allmäna platser med en hänvisning till webbplatsen Bookcrossing, och hoppas att den som hittar boken läser den och sedan skriver en kommentar där. Finns även i Sverige.

[bokutgivning] [ändrad 21 november 2018]

Litteraturbanken

svensk webbsajt med svensk litteratur i digital form. – Litteratur­banken inne­håller utgiven litteratur i digitalt format, outgivna dokument och litteraturvetenskapligt material. Allt är fritt till­gäng­ligt. Många av texterna finns i Epub-format. – Lit­te­ra­tur­banken tillkom på förslag av författ­aren Sven Lindqvist, och har funnits på nätet sedan 2004, först som pilotpro­jekt. Projektet drivs av en förening bestående av Kungliga biblio­teket, Kungliga Vitter­hets­akade­mien, Språk­banken vid Göte­borgs universi­tet, Svenska Akademien, Svenska litteratur­säll­skapet i Finland och Svenska Vitterhetssamfundet. – Se litteraturbanken.se. – Se också Projekt GutenbergProjekt Rune­berg, Wikisource och Projekt Allmogen.

[arkiv och bibliotek] [bokutgivning] [konst och litteratur] [ändrad 12 juni 2017]

fyrfärgstryck

det vanligaste sättet att trycka färgbilder i tidningar och tidskrifter. Man använder fyra tryck­plåtar som måste passas ihop noga. Med cyan, magenta, gult och svart (se CMYK), som blandas i lämpliga proportioner, kan man återge alla färger på ett god­tag­bart sätt. Vitt får man av papperet. – Om man har höga krav på färgåtergivning kan man använda fler tryck­plåtar för ytterligare färgtoner. – Se också sub­trak­tiv färg­bland­ning.

[tryckning] [ändrad 7 november 2017]

magenta

  1. – purpurröd färg som används i additiv färg­bland­ning, till exempel i tid­nings­­tryck. – Se CMYK. – Tid­nings­tryck­are kallar ibland magenta för ”rött”, men det kan leda till miss­för­stånd när man talar om dator­grafik: rött och magenta är olika (se RGB). Magenta kallas ibland också för fuchsia;
  2. – tidigare namn på mikrokärnan Zircon;
  3. Magenta – Googleprojekt för att använda maskininlärning för att skapa konst och musik. – Se magenta.tensorflow.org.

[ai] [bildbehandling] [operativsystem] [tryckning] [ändrad 5 december 2017]

 

Projekt Runeberg

projekt som publicerar nordisk litteratur på webben för fritt bruk. Av upphovs­rättsliga skäl ingår bara verk som är 70 år eller äldre. – Projekt Runeberg har bland annat lagt ut uggle­upp­lagan av Nordisk Familje­bok på webben (länk). – Namnet Rune­berg är taget från diktaren Johan Ludvig Rune­berg (se Wikipedia), och an­spelar på före­bilden Projekt Guten­berg. – Projekt Rune­berg startades 1992 av Datorföreningen Lysator (länk)Linköpings universitet, bland annat av Lars Arons­son. – Läs mer på runeberg.org. – Läs också om Litteratur­banken, Wikisource och Projekt Allmogen.

[arkiv och bibliotek] [bokutgivning] [konst och litteratur] [ändrad 24 juni 2017]

ljudbok

bok som är inläst i digital form och som säljs i bok­handeln eller på nätet. – Förr fanns ljud­böcker på band eller på CD, numera laddar man ner dem från nätet och lyssnar på dem från smart mobil. – Observera: Man skiljer mellan ljud­böcker och tal­böcker; de senare är avsedda enbart för blinda och synskadade. (Båda sorterna kallas för audio books på engelska; talböcker kallas ibland för talking books.) – Jäm­för med e-bok.

[bokutgivning] [tillgängligt] [ändrad 24 december 2017]

edition

  1. – i svensk juridik: åläggande från dom­stol att lämna ut skriftlig information som kan vara av betydelse i en rätte­gång – ett editionsföreläggande. Det kan lämnas till någon av parterna i målet eller till tredje part. Motsvarar närmast ameri­kanska dis­covery och brittiska disclosure;
  2. – allmän betydelse: utförande av ett tryckt verk. En edition av ett verk kan kännetecknas antingen  av grafiskt ut­förande eller av särskild redigering av texten, even­tu­ellt med för­ord och not­apparat, eller båda.

[bokutgivning] [juridik] [ändrad 4 oktober 2018]