talbok

inläst bok för blinda och synskadade. Även för andra personer som har funktionsnedsättningar som gör att de inte kan läsa tryckta böcker. – Talböcker bör skiljas från ljud­böcker, som är till för alla. Talböcker brukar ha tekniska funktioner som gör det lätt att orientera sig i dem. De brukar vara i formatet Daisy. Fram­ställ­ningen av talböcker är reglerad i lag (se denna länk) och finansieras med skatte­pengar. Talböcker får bara lånas ut till personer som behöver dem, och de får inte säljas i bok­handeln. Både talböcker och ljudböcker kallas för audio books på engelska. Tal­böcker kallas ibland också för talking books.

[böcker] [funktionsnedsättning] [ljudinspelningar] [tillgängligt] [ändrad 4 juli 2019]