pixel

– eller bildpunkt:

  1. – den minsta beskrivbara enheten i en digital bild, vare sig bilden visas på bildskärm, skrivs ut på papper eller lagras i datorns minne. En pixel har ljushet (svart eller vit, eventuellt något däremellan), position och oftast också färg;
  2. – de punkter (fläckar) på en bildskärm som bilderna är uppbyggda av. Observera att pixlarna i en bildfil inte behöver stämma överens med pixlarna på bild­skärmen. Samma dator­bild­skärm kan ställas in för flera olika skärm­upp­lös­ningar. (Skillnader i upp­lös­ning mot­svaras av skill­nader i pixel­stor­lek på samma bild­skärm: ju högre upp­lös­ning, desto mindre pixlar.) Vid låg upp­lös­ning byggs varje pixel i bilden upp av flera punkter på bild­skärmen. – Ordet pixel böjs normalt som meter och liter, det vill säga inte alls: en pixel, flera pixel: bild­skärmen är på 1920⨯1280 pixel. Om man inte an­vänder ordet pixel som mått, utan talar om in­di­vi­du­ella bild­punkter, kan man, i ledigt språk, tala om ”pixlar”. – Se också kant­ut­jäm­ning;
  3. – Chromebook Pixel, en serie datorer från Google, se Chromebook. Under 2015 kom Pixel­modeller som har operativ­systemet Android i stället för Chrome OS;
  4. Pixel – varumärke för Googles egna mobil­tele­foner från den 4 oktober 2016. Varu­märket Nexus† har avvecklats;
  5. grafiskt användargränssnitt för Raspberry Pis operativsystem Raspbian. Finns också för Mac och Windows. – Se Raspberry Pis webb­sidor.

[bildskärmar] [grafik] [grafiskt användargränssnitt] [mobiltelefoner] [ändrad 22 augusti 2018]