chattrum

permanent eller tillfälligt forum där två eller flera personer chattar. Motsvarar en kanal (channel) i Internet relay chat (IRC): det vill säga en av flera pågående skriftliga samtal i ett IRC‑nät. – På engelska: chat room.

[chatt] [ändrad 12 maj 2020]

Slack

en tjänst för internetbaserat samarbete och chatt. – Slack utvecklades för internt bruk på det amerikanska företaget Tiny Speck, numera Slack Technologies. Det lanserades för allmänheten 2013, och hade redan i juni 2015 över en miljon användare. Slack finns som gratistjänst och som avgiftsbelagd tjänst med fler funktioner. – Se slack.com.

[applikationer] [chatt] [ändrad 12 november 2018]