DCC

direct client-to-client – ett protokoll som används när två eller flera chattare vill samtala enskilt. De tar kontakt i ett chattrum (som hanteras av en IRC‑server), och startar där en DCC‑session som sedan fortsätter oberoende av IRC‑servern. Trafiken går direkt mellan deltagarna. (Jämför med CTCP.) – Se också Wikipedia.

[chatt] [förkortningar på D] [ändrad 8 oktober 2018]