nätspråk

  1. – skrivsätt med förkortningar som används i SMS, chatt, e-post och i diskussions­forum, särskilt av ungdomar. Siffror används ofta för stavelser. Exempel: 7kt 3vlig för sjukt trevlig. – En del förkortningar är allmänt kända, som LOL för laughing out loud, ofta hämtade från engelska. Men det går bra att improvisera. – Nätspråket kan ses som en form av slang, men det uppstod ur ett praktiskt behov: att skriva kort­fattade SMS på mobiltelefoner. Nätspråk kallas ibland för SMS-språk. – Ett antal förkortningar som förekommer i nätspråk finns i denna ordlista på denna länk. – På engelska heter det bland annat: chatspeak, email shorthand, SMS language, textese, texting language, textspeak, txt-speak och txtspk;
  2. – se alay, leet, cyber­kreol, cyber­pidgin, mezangelle och computer pidgin language.

[nät-och sms-språk] [språk] [ändrad 2 oktober 2018]