Transatlantic trade and investment partnership

(TTIP) – ett kontroversiellt men aldrig realiserat handels- och investeringsavtal mellan EU och USA som det förhandlades om med början 2013. Efter att USA 2016 drog sig ur förhandlingarna upphörde de i praktiken, och 2019 förklarade Europeiska unionens råd förhandlingsdirektiven föråldrade (se consilium.europa.eu…). – Motståndare ansåg att det föreslagna avtalet gav storföretag rätt att stämma stater inför domstol för demo­kratiskt beslutade lagar och för att tvinga fram privatisering. Greenpeace i Nederländerna kom 2017 över det hemliga förslaget till avtal och publicerade det, se denna länk. – Läs också om Trans-pacific partner­ship (TPP).

[aldrig realiserat] [avslöjanden] [handel] [politik] [ändrad 23 november 2020]

ASIN

Amazon standard identification number – id‑nummer som postorderföretaget Amazon tilldelar nästan alla produkter som det har i sortimentet. För böcker är ASIN‑numret identiskt med bokens ISBN‑nummer. – Se också ISAN, ISMN, ISRN och ISSN.

[förkortningar på A] [handel] [ändrad 18 oktober 2018]

lägsta lagernivå

den lägsta nivå som mängden av en viss vara får nå i lagret innan man beställer nytt. Fastställs med hänsyn till beräknad förbrukningstakt och hur lång tid det tar från beställning tills att nya beställda varor är på plats. Målet är att det alltid ska finnas tillräckligt av den aktuella varan. – På engelska: par level.

[handel] [ändrad 20 juni 2020]

e-handel

(e-commerce)elektronisk handel – inköp och försäljning som helt eller delvis sker över internet. – Webben används som katalog och beställning görs med formulär på säljarens webbsidor. Ofta görs betalningen samtidigt som beställningen via internet, men det förekommer också att varan levereras mot postförskott eller med faktura. Om det som säljs är en datafil av något slag (musik, video, datorprogram) kan hela transaktionen – beställning, betalning och leverans till kund – ske över internet. Det kallas på engelska då ibland (sällan) för d‑commerce. – Benämningen e‑handel används både om handel mellan företag och privatkunder (B2C) och om handel mellan företag (B2B). – M‑handel är e‑handel med mobil­telefoner. – Fler uttryck på e-.

[e-handel] [ändrad 1 december 2020]

eBay

den mest kända auktions­sajten på internet. – eBay grundades 1995 av Pierre Omidyar som en del av hans sajt Auction­web. Den fick namnet eBay som kort­form av Echo Bay, namnet på Omidyars konsultbolag. Huvud­kontor i San Jose i Kalifornien. – 2005 köpte eBay Skype, som såldes igen hösten 2009. eBay ägde Paypal 2002—2015. eBay ägde också en andel i Craigs­list fram till 2015. – eBay har verk­sam­het i många länder, bland annat i Sverige. – Se ebay.com.

[företag] [e-handel] [ändrad 13 juli 2020]

dash

 1. – engelska för tecknet , se tankstreck;
 2. – arbetsnamn på det program­språk som sedan fick namnet Dart;
 3. – sökfunktionen i Ubuntu;
 4. – se Amazon Dash;
 5. – se dashboard;
 6. Dash – nerlagda smarta hörsnäckor från det tyska företaget Bragi . De släpptes till försäljning i januari 2016. Efter problem med leveranser sålde företaget Bragi sin hårdvaruverksamhet till ett icke angivet företag i april 2019 för att enbart ägna sig ut utveckling av hårdvara i samarbete med taiwanesiska Asia Universal Technology.  – Snäckorna, som var av typen in‑ear (man tryckte in dem i hörselgången), var trådlösa, hade inbyggd musikspelare med lagring, hade sensorer för stegräkning och mätning av annan träning, kunde filtrera bort yttre ljud, kunde styras med handgester och huvudskakningar och kunde kopplas till en smart mobil. – Se bragi.com.

[e-handel] [grafiskt användargränssnitt] [ljud och bild] [nerlagt] [programspråk] [sökningar] [tecken] [ändrad 18 december 2020]

datautvinning

(data mining, även information mining, på svenska informationsutvinning) – sökning efter mönster och samband i stora data­mängder. – Datautvinning görs med speciella, kraft­fulla datorprogram. De letar efter sådant som:

 • – sam­tidiga sam­band (före­teelser som upp­träder samtidigt eller under samma om­ständig­heter);
 • – sekventiella sam­band (före­teelser som brukar uppträda i en bestämd ordning);
 • – kategorisering (gruppering efter ny­upp­täckta mönster);
 • – sam­hörig­het (gruppering efter andra sam­band, se affinitetsanalys) och:
 • – för­ut­sägelser (pre­diktiv analys).

– I detalj­handeln an­vänds data­utvinning bland annat för att ge bättre exponering av varorna. Ett klassiskt exempel är en amerikansk stormarknadskedja som upptäckte att försäljningen av både öl och blöjor ökade på fre­dagar. När dessa varor placerades intill varandra ökade försäljningen av båda. Förklaringen var att småbarns­pappor brukar handla just på fredagar. – Se också audio mining, textutvinning, stämningsanalys, crowd mining och big data.

[analys] [databaser] [handel] [ändrad 11 mars 2018]

EPC

 1. – electronic product code – även EPC Network – ett system för varumärkning med RFID. – EPC Network lanserades 2003 av dåvarande Auto‑ID Center† som en tänkt ersättare till de vanliga streckkoderna. Eftersom EPC‑märkningen använder nummer som består av 96 ettor och nollor – det blir (nästan) 30‑siffriga tal med decimala siffror (se kvintiljon) – kan varje exemplar av en vara, inte bara varuslaget, få ett eget nummer. EPC beskrivs som ett sätt att minska snatteri och försvåra förfalskning av märkesvaror. – Se bransch­organisationen GS1:s webbsidor;
 2. – se evolved packet core;
 3. engineering, procurement and construction – planering, projektering, upphandling och uppförande – ett slags totalentreprenad där entreprenören ansvarar för hela processen från att konstruera produkten enligt beställarens kravspecifikation till att leverera en nyckelfärdig produkt. EPC används främst i vissa slag av tung industri.

[förkortningar på E] [handel] [kontaktlöst] [mobilt] [ändrad 20 december 2018]

Cyber Monday

påhittat namn på måndagen efter Thanksgiving i USA – den dag då folk påstås börja köpa julklappar på nätet. – Benämningen (se cyber) infördes i november 2015 av branschorganisationen Shop.org i USA, och fick snabbt genom­­slag. – Bakgrund: Cyber Monday hör ihop med Black Friday, dagen efter Thanksgiving. Thanksgiving firas alltid fjärde torsdagen i november, och är helgdag i USA. Black Friday är alltså en klämdag, alltså ledig dag för många i USA, och brukar räknas som den dag då julhandeln börjar. Black Friday heter så för att det är den dag då bu­tikernas försäljning för hela året börjar gå ihop (in black). Cyber Monday (som inte är en ledig dag) hittades på för att skapa en liknande tradition för webbshopping. I slutet av 2010‑talet har man börjat tala om Black Friday även i Sverige, och hela veckan kallas också för Black Week i Sverige. – Cyber Monday allas också för eDay eller e‑Day. – Jämför med Singles’ day.

[e-handel] [årliga evene­mang] [ändrad 14 november 2017]