Random darknet shopper

ett konstprojekt där ett dator­program varje vecka fick bitcoin för 100 dollar för att slump­mässigt köpa något på nätet. – Pro­grammet letade alltså reda på sajter som sålde saker och valde själv vad det skulle köpa. Det hade till­gång till de mer hemliga delarna av nätet, darknet. Oftast köpte pro­grammet oskyldiga saker som jeans, men det köpte också ecstacy­tabletter och ett falskt ungerskt pass. Det aktualiserade frågan om vem som var juridiskt ansvarig för de inköpen. –– Programmets inköp beslagtogs i januari 2015 av polisen (länk). – Random darknet shopper skapades av gruppen Imedien­gruppe Bitnik (länk). Det ingick 2014 i ut­ställ­ningen ”The darknet – from memes to onionland” (länk) i Sankt Gallen i Schweiz. –– Kommentar av säker­hets­experten Bruce Schneier: länk.

Dagens ord: 2015-03-18