TheRealDeal

marknadsplats på den hemliga delen av webben, darknet. Den var bara åtkomlig genom Tor-nätverket, och tog emot betalningar i bitcoin. En stor del av försäljningen var program för olika slags dataintrång och sabotage. Grundarna påstår att de startade TheRealDeal därför att många liknande hemliga sajter lurade kunderna genom att inte leverera eller genom att sälja oanvändbara produkter. Men det har förekommit misstankar om att polisen låg bakom. Syftet skulle då vara att spåra kunderna. – Sajten stängdes tillfälligt i juli 2015 och sedan från augusti till december 2015, då den öppnades på nytt, men i november 2016 stängdes den. Såvitt känt har den inte öppnats på nytt (juni 2018). – Det var på TheRealDeal som signaturen Peace_of_mind 2016 bjöd ut ett stort antal lösenord till sociala nätverk till försäljning.

[mörka webben] [ändrad 19 juni 2018]

Alexandrus

pseudonym för en svensk narkotikalangare som sålde narkotika genom det så kallade darknet. – Alexandrus använde extrema säkerhetsåtgärder när han tog emot och besvarade beställningar, som alltid skedde genom e-post. Varorna skickades med posten. Han träffade aldrig sina kunder. – Efter tips från FBI i samband  med tillslaget mot Silk Road fick den svenska polisen 2014 veta att signaturen ”Alexandrus”, vars verksamhet redan var känd, troligen höll till i Skellefteåtrakten. Efter lång tids spaning kunde polisen i början av 2015 gripa personen bakom pseudo­nymen. Det var en tidigare ostraffad 25-årig man. Han dömdes till åtta års fängelse, och hans medarbetare till fem års fängelse. – Mer i denna artikel i DN (länk).

– In English: ”Alexandrus” was the pseudonym of a Swedish illegal drug dealer. He never met his customers in person. All business was done using e-mail and an extensive setup of security measures. It was part of the so-called Darknet. Following the takedown of the Silk Road web site, the FBI in 2014 informed the Swedish police that ”Alexandrus”, whose activities were known, although he was not yet identified, probably was based in or near the northern Swedish town Skellefteå. A 25-year old male with no criminal record was apprehended in early 2015 and sentenced to eight years of prison; a collaborator was sentenced to five years. – For more summaries in English, please click at this link.

djupwebben

(the deep web) –– den del av webben som sök­motorerna inte hittar. Kallas också för the invisible web. –– Djup­webben består av sidor som genereras dynamiskt från data­baser, sidor som inte är åtkomliga via länkar och, för vissa sökmotorer, pdf-filer. Webbsidor som är lösen­ords-spärrade räknas däremot inte till djup­webben. – Det beräknas att djup­webben är hundra gånger större än den sökbara webben. Mycket företags­infor­mation och myndig­hets­informa­tion hör till djup­webben, liksom ofta tidningarnas text­arkiv. –– Sidorna i djup­webben är åtkomliga för den som vet vad de har för webbadress (url), men sällan för vanliga sök­motorer, som går från länk till länk. – Speciali­serade sök­motorer är ofta bättre på att hitta material i djup­webben än vad de vanliga generella sökmotorerna är. – Observera att det i de flesta fall inte finns något suspekt innehåll på djupwebben. Men– läs också om darknet och dark social.

[webben]

darknet

beteckning på delar av internet som är oåtkomliga eller okända för de flesta, till exempel för att de inte finns med i sök­motorernas index:

  1. – hemliga datornät med lösen­ords­-skyddad och krypterad information. Endast inbjudna får vara med;
  2. – se anonymiserings­tjänst;
  3. – nätverk på internet för spridning av otillåtet kopierade filer (musik, film, datorprogram); de program som används i sådana nät. – Se artikeln ””The darknet and the future of content distribution”” (länk) av Peter Biddle, Paul England, Marcus Peynado och Bryan WillmanMicrosoft;
  4. – nätverk som kringgår filter och censur på internet. – Se också svart­kast;
  5. – se Meshnet och Dark mail

– Läs också om dark social och djup­webben. – Språkligt: Man skiljer ofta mellan dark och deep i dessa sammanhang: deep / djup betyder svåråtkomlig, men dark / mörk betyder hemlig, dold, eventuellt olaglig, skum. Men den distinktionen tillämpas inte alltid.

[internet] [personlig integritet] [upphovsrätt] [webben] [ändrad 23 mars 2018]