Ripoff Report

amerikansk sajt som beskylls för utpress­ning mot företag. – Ripoff Report är till formen ett konsu­ment­forum, där vem som helst kan skriva kritik mot företag och deras produkter. Men sedan får företagen brev där de upp­märk­sammas på kritiken och erbjuds hjälp, mot betalning, för att motverka eller ta bort den negativa publici­teten. – Mer i Wiki­pedia. (Ripoff=’lurendrejeri’, ’stöld’, som i ”rena stölden”.)