Ripoff Report

en amerikansk sajt som beskylls för utpress­ning mot företag. – Ripoff Report är till formen ett konsumentforum, där vem som helst kan skriva kritik mot företag och deras produkter. Men sedan får företagen brev från sajten där de upp­märk­sammas på kritiken och erbjuds hjälp, mot betalning, för att motverka eller ta bort den negativa publici­teten. – Mer i Wiki­pedia. (Ripoff=lurendrejeri, stöld, som i ”rena stölden”.) – Läs också om .sucks.

[handel] [ändrad 27 augusti 2020]