underdomän

  1. subdomain – varje domän som ligger under en annan domän; i synnerhet domän som ligger under en domän som är en zon;
  2. – den del av ett domännamn som står före huvuddomänen, och alltså är närmast under den. I computersweden.idg.se är idg.se huvuddomän och computersweden alltså underdomän.