underdomän

  1. (subdomain) – domän som ligger under en annan domän; i synnerhet domän som ligger under en domän som är en zon;
  2. – den del (etikett) av en domäns namn som står före huvuddomänen, och alltså är närmast under den. I computersweden.idg.se är idg.se huvuddomän och computersweden alltså underdomän. (Landsdomänen .se är toppdomän).

[domäner] [ändrad 1 maj 2020]