MRP

förkortning för:

  1. managed recovery process – en av flera processer i Oracles dataskyddssystem Data Guard;
  2. manufacturing resource planning, på svenska produktionsresursplanering;
  3. material requirements planning, på svenska materialbehovsplanering;
  4. media redundancy protocol – ett protokoll för återställning av ring­formade ethernet-nätverk efter fel. – Läs mer i Wikipedia;
  5. Metro ring protocol – ett troligen avvecklat företagsspecifikt protokoll från Brocade, numera del av Broadcom (broadcom.com), för återställning av stadsnätverk efter fel;
  6. multiple registration protocol – standard för hur komponenter i ett nät­verk ska registrera sina egenskaper och vid behov ändra dem. MRP spe­ci­fi­ce­ras i standarden IEEE 802.1ak. – Läs mer i Wikipedia.

[dataskydd] [företag och ekonomi] [förkortningar på M] [it-säkerhet] [nätverk] [ändrad 12 september 2018]

MX record

mail exchange record – uppgift som i domännamnsdatabas anger vilken e‑postserver som hanterar e‑posten för en domän. Anger domännamn för en eller flera e‑postservrar som e‑post adresserad till en viss domän ska dirigeras till. E‑postservrarna är numrerade i den ordning de ska användas. Ett MX record kan dirigera e‑post till en e‑postserver på en annan domän än den som anges i e‑postadressen. – MX Records specificeras i RFC 2181 (länk).

[domäner] [e-post] [förkortningar på M] [ändrad 22 maj 2018]

MSISDN

mobile station ISDN number eller mobile subscriber ISDN number – i GSM‑systemet detsamma som det kompletta abonnentnumret (inklusive landsnummer). Förkortningen ISDN ingår i namnet därför att GSM konstruerades med ISDN som förebild.

[förkortningar på M] [mobilt] [ändrad 24 maj 2020]