säker flerpartsberäkning

inom kryptologi: metod för att två eller flera parter ska kunna utföra beräkningar baserade på data från alla parter utan att någon av parterna kan avläsa data från de andra. Man vill heller inte lämna ut okrypterade data till en betrodd tredje part som utför beräkningarna. Parterna ska bara kunna se resultatet av beräkningarna. Det krävs därför att data krypteras innan de lämnas ut från källan, samtidigt som det ska vara möjligt, trots krypteringen, att utföra beräkningarna. Se homomorfisk kryptering. – Ett exempel är när två företag vill samköra databaser (göra en join) för att få fram statistik, men utan att lämna ut innehållet i databaserna. – På engelska: secure multi-party computation, ibland bara multi-party computation, förkortat MPC.

[kryptering] [20 juni 2019]