advanced persistent threat

(APT) – i it-säkerhet: avancerat långvarigt hot – försök att komma åt information från en organisations it-system genom långvarigt dataintrång. Målet kan också vara sabotage. Angriparen installerar i smyg program som samlar in olika slags information från värdsystemet och vidare­be­ford­rar den till angrip­aren. Angreppet görs på ett sådant sätt att det inte märks (annars blir det inte långvarigt), eller så att konsekvenserna, som sabotage, blir svåra att förklara. – Uttrycket används främst när angriparen tros vara en stat eller knuten till en stat.

[attacker] [10 mars 2018]