advanced persistent threat

(APT) – i it-säkerhet: avancerat långvarigt hot – försök att komma åt information från en organisations it‑system genom långvarigt dataintrång. Målet kan också vara sabotage. Angriparen installerar i smyg program som samlar in olika slags information från värdsystemet och vidare­be­ford­rar den till angriparen. Angreppet görs på ett sådant sätt att det inte märks (annars blir det inte långvarigt), eller så att konsekvenserna, som sabotage, blir svåra att förklara. Om attacken görs genom angrepp mot anställdas mobiltelefoner kallas det för mobile advanced persistent threat, mAPT. – Uttrycket används främst när angriparen tros vara en stat eller knuten till en stat.

[attacker] [ändrad 18 maj 2020]