Node.js

plattform för utveckling och körning av server­baserade program, skrivna i Java­Script. Det är skrivet i öppen käll­kod. – Node.js ut­vecklades 2009 av Ryan Dahl på före­taget Joyent (länk). Men Ryan Dahl lämnade 2012 led­ning­en för Node.js. Node.js ut­vecklas sedan dess av en grupp med stöd av Joyent, som äger varu­märket Node.js. – Se nodejs.org. – Miss­­nöje med lång­sam ut­veckling ledde 2014 till att en grupp pro­gram­merare startade en för­grening av Node.js, Io.js†, men de två grenarna återförenades 2015 under namnet Node.js. Det har också ut­veck­lats ett operativ­system baserat på Node.js, se NodeOS. –Se också Express.

[systemutveckling] [ändrad 11 september 2017]