medie- och informationskunnighet

förmåga att hitta information i massmedier och på internet, förstå den, sätta in den i ett sammanhang och bedöma om den är trovärdig. Förkortas MIK. – Se Statens medieråds webbsidor. – På engelska: media and information literacy.

[källkritik] [massmedier] [23 januari 2019]