Lamp

förkortning för Linux, Apache, MySQL, PHP – en grupp produkter som är skrivna i öppen källkod och som brukar användas tillsammans för att utveckla och underhålla webbsidor och för att köra webbplatser. – Se också Mamp (för Macintosh), Wamp (för Windows) och Xampp. – Be­näm­ningen Lamp myntades 1998 av tysken Michael Kunze i denna artikel (avgifts­belagd).