pyramidförsäljning

eller nätverksförsäljning – system för försäljning där försäljarna förväntas värva nya försäljare och får provision för varje försäljare som de rekryterar. – Försäljarna kan också få procent på sina rekryters försäljning. Detta kan upprepas i flera led. Pyramidförsäljning betraktas med misstänksamhet i många länder, inklusive Sverige, men är inte olagligt här (däremot i Kina). Det ska inte förväxlas med pyramidspel, som är olagliga i Sverige. – Kriteriet på att verksamheten ska räknas som seriös kan sägas vara att deltagarna tjänar pengar huvudsakligen på försäljning av produkter  – inte på att rekrytera nya säljare. Man kan ändå undra varför produkterna, som ofta säljs enbart genom pyramidförsäljning, inte säljs i butiker eller genom postorder som andra varor.  – På engelska: pyramid scheme, pyramid sales eller multi‑level marketing, förkortat MLM. – Mer i Wikipedia och se Spelinspektionens webbsidor (en bit ner).

[bluff och båg] [handel] [ändrad 21 oktober 2021]