pyramidförsäljning

eller nätverksförsäljning – system för försäljning där försäljarna förväntas värva nya försäljare och får provision för varje försäljare som de rekryterar. De kan också få procent på sina rekryters försäljning. Detta kan upprepas i flera led. Pyramidförsäljning betraktas med misstänksamhet i många länder, inklusive Sverige, men är inte direkt olagligt här (däremot i Kina). Det har likheter med Ponzi schemes. – Man kan ju undra varför inte produkterna, som ofta säljs enbart genom pyramidförsäljning, inte säljs i butiker eller genom postorder som andra produkter. Kriteriet på att verksamheten ska räknas som seriös kan sägas vara att deltagarna tjänar pengar huvudsakligen på försäljning av produkter  – inte på att rekrytera nya säljare. – Om man kallar det för pyramidspel eller kedjebrevsspel menar man att deltagarna tjänar pengar enbart, eller huvudsakligen, på att värva nya medlemmar, inte på att sälja en produkt. Ibland finns det ingen produkt. I så fall kollapsar det hela så småningom, och de senast rekryterade förlorar sina pengar.  – På engelska: pyramid scheme, pyramid sales eller multi‑level marketing, förkortat MLM. – Mer i Wikipedia och se Spelinspektionens webbsidor.

[bluff och båg] [handel] [ändrad 23 juni 2020]