MBK

– förkortning för mätning, beräkning, kartering – processen för framställning av kartor.

[förkortningar på M] [geo] [14 februari 2019]