Engelbart, Douglas

Foto av Douglas Engelbart som gammal. Han håller i den första musen, som delvis är av trä.
Douglas Engelbart med den första musen.

(1925—2013) – amerikansk uppfinnare och datorpionjär som på 1960-talet uppfann musen samt utveck­­lade hyper­­text, videokonferenser, ordbehandlingsprogram och grafiska användargräns­snitt med fönster. Han demon­stre­rade sin teknik, då känd som NLS, vid en berömd uppvisning 1968 (The mother of all demos), men den glömdes snart bort. Senare utvecklades lik­nande lösningar på PARC och på Apple, delvis av Engelbarts ti­digare med­arbetare. – Engel­­barts pro­jekt ut­veck­lades på på Stanford‑universi­tetet i Kalifornien vid Augmentation research institute, som såldes flera gånger, och slut­ligen lades ned 1989. Engel­bart grundade då Boot­strap In­stitute, numera Doug Engel­bart Institute, som han ledde fram till 2008. – Douglas Engel­bart fick sitt erkännande först på 1990‑talet, och han fick många ut­­märkelser på gamla dar. 1992 fick han EFF:s pris Pioneer award, se länk, 1999 von Neumann-medaljen och 2001 Lovelace Medal. – En musikal om Douglas Engelbart, The Demo, hade premiär i april 2015 (länk). – Engel­bart var närmast inspirerad av Ivan Sutherland och av Vannevar Bush†. – Film från den berömda upp­vis­ningen 1968 finns här. – Se dougengelbart.org.

[douglas engelbart] [it-historia] [personer] [ändrad 27 april 2018]

Dagens ord: 2013-08-05