NLS

(förkortning av online system) – användar­miljö med grafiskt användargräns­snitt, mus och videokonferens, utveck­lat på 1960‑talet av Douglas Engelbart†. Det visades upp 1968 i San Francisco på ”The mother of all demos”. – NLS hade, förutom tangent­bord och mus, en liten klavia­tur med fem tangenter som användaren behövde lära sig hantera för att kunna styra maskinen. (En video av demonstrationen finns på denna länk.) NLS var så långt före sin tid att det inte togs på allvar, utom av de forskare som senare anställdes på Xerox PARC och där utveck­lade persondatorn Xerox Alto. Den hade en del av NLS funk­tioner. – NLS bytte senare namn till Augment, ibland kallat NLS/Augment. – Läs mer på Doug Engelbart Institute (länk) och i boken What the dormouse said: How the sixties counterculture shaped the personal computer industry av John Markoff.

[förkortningar på N] [grafiskt användargränssnitt] [it-historia] [ändrad 10 oktober 2018]

Dagens ord: 2014-01-14