NLS

(förkortning av online system) – en användar­miljö med grafiskt användargräns­snitt, mus och videokonferens, utvecklat på 1960‑talet av Douglas Engelbart†. Det visades upp 1968 i San Francisco på ”The mother of all demos”. – NLS hade, förutom tangent­bord och mus, en liten klaviatur med fem tangenter som användaren behövde lära sig hantera för att kunna styra maskinen. (En video av demonstrationen finns på denna länk.) – NLS var så långt före sin tid att det inte togs på allvar, utom av de forskare som senare anställdes på Xerox PARC och där utveck­lade persondatorn Xerox Alto. Den hade en del av NLS funk­tioner. – NLS bytte senare namn till Augment, ibland kallat NLS/Augment. – Läs mer på Doug Engelbart Institute (länk) och i boken What the dormouse said: How the sixties counterculture shaped the personal computer industry av John Markoff.

[förkortningar på N] [grafiskt användargränssnitt] [it-historia] [ändrad 10 oktober 2018]

Dagens ord: 2014-01-14