minnescell

i datorminnen: del som lagrar en eller flera binära siffror, och som inte kan delas upp funktionellt. Ordet används om halvledarminnen som RAM och SSD. – Varje minnescell är en liten elektrisk krets. Kretsen kan förses med en elektrisk laddning, och laddningen kan också tas bort eller ändras. Det går också att avläsa ladd­ningen utan att förändra den. – Den enklaste och äldsta formen av minnescell kan lagra ett värde, ett eller noll. Det motsvaras av att cellen har elektrisk laddning respektive att den saknar elektrisk laddning (mer exakt: har mycket låg laddning). Det kallas för single‑level cell. – En nyare typ av minnescell kan lagra flera värden på samma gång, vanligen fyra. Det krävs då att den kan spara och hålla flera olika nivåer av laddning, och att skillnaderna kan avläsas. Sådana minnesceller kallas för multi‑level cells. – Laddningen och därmed också värdet finns kvar tills det ändras eller, för flyktiga minnen, tills strömmen bryts. – Jämför med qubit för kvantdatorer. – På engelska: memory cell.

[minnen] [ändrad 5 juni 2022]