läsa

  1. – om datorer: hämta in­for­ma­tion eller in­struk­tioner från en teknisk anordning eller från ett lagringsmedium. Varje slags teknisk omvandling av förhållanden i yttervärlden till impulser som en dator (eller annan digital anordning) kan bearbeta kan i princip kallas för att datorn läser: DVD‑spelaren läser (eller spelar upp) en DVD. Inläsning är när datorn måste läsa och spara (i arbetsminnet) en större datamängd för att sedan kunna bearbeta den;
  2. (read) – rättighet för en viss användare eller grupp av användare att läsa i ett it‑system. Rättigheten att läsa är en inställning som är knuten till resursen, inte till användare. Det innebär att en användare eller grupp får öppna filerna och visa inne­hållet (text, bild, ljud), men inte får ändra, radera eller kopiera filen (såvida inte ytter­ligare rättigheter ger tillstånd till det). De andra två grundläggande rättigheterna är rätt att skriva och att exe­kvera (köra). – Se också rwx;
  3. – se maskinläsning för när en dator läser text skriven med vanliga bokstäver på papper.

– På engelska: read (i alla betydelserna).

[datalagring] [it-system] [it-säkerhet] [språkteknik] [ändrad 10 september 2019]