skyddat minne

(memory protection) – metod att förhindra att ett program skadar eller ändrar data som tillhör andra program när flera program körs samtidigt. Skyddat arbetsminne ingår i alla moderna operativsystem, och är en förutsättning för multikörning, alltså det att två eller flera program körs samtidigt. Skyddat minne innebär att varje öppet program (mer exakt, varje process) tilldelas en del av arbetsminnet. Varje öppet program kan bara spara data i sin egen del av arbetsminnet. Om ett program kraschar drabbas data från det programmet, om de inte är sparade, men data som tillhör andra program drabbas inte. Ett program kan inte heller ändra eller radera data som tillhör andra öppna program.

[minnen] [ändrad 4 februari 2018]