load

  1. belastning – hur mycket arbete en dator utför (i förhållande till vad den kan prestera); hur mycket trafik det är i ett nät;
  2. – to load – att ladda, att läsa in. To load a document into a browser – att läsa in ett dokument i en webbläsare, att ladda in dokumentet. – The program was loaded into ram – programmet lästes in i arbetsminnet.

[drift] [it-system] [minne] [ändrad 23 april 2020]