mörk kisel

beteckning på avstängda delar av en processor. – Delar av processorerna i mobiltelefoner och datorer stängs av vid normal användning för att förhindra överhettning och minska strömförbrukningen. Vilka delar som stängs av beror på vad processorn gör. – Se också utilization wall. – På engelska: dark silicon. – IDG:s artiklar om mörk kisel: länk.

[processorer] [29 april 2023]

utilization wall

”utnyttjandeväggen” – hinder för användning av den fulla kapaciteten hos processorer, betingat av alltför hög strömförbrukning och värmeutveckling. Det har lett till att bara delar av en processor kan vara aktiva i varje ögonblick. Resten är för tillfället avstängd – se mörk kisel.

[processorer] [29 april 2023]

mikroprocessor

processor i form av en integrerad krets. – Benämningen mikroprocessor kom i bruk i början av 1970‑talet, när Intel tillverkade de första processorerna av det slaget. De var då alternativet till de processorer som fanns tidigare – de bestod av diskreta komponenter som var fastlödda på kretskort. När det gäller datorer säger man numera oftast bara processor – att datorer har mikroprocessorer är självklart. Även: chipp. – På engelska: microprocessor.

[processorer] [25 mars 2023]

neural processing unit

(NPU) – neuronprocessor – processor som är konstruerad för artificiell intelligens, i synnerhet maskininlärning. – En NPU är gjord för att hantera iterationer, det vill säga att samma logiska operation upprepas gång på gång, kanske miljoner gånger, till rätt resultat uppnås: vid varje upprepning används det senaste resultatet som indata. Det hela förenklas av att antalet instruktioner som används är färre än i vanliga centralprocessorer (CPU:er). (CPU:er är gjorda för att köra instruktionerna i tur och ordning med få iterationer.) Programkörningarna i en NPU brukar också lämpa sig för att köras parallellt, så en NPU brukar vara indelad i många mindre delar som arbetar vid sidan av varandra. NPU kan sägas vara en specialiserad vidareutveckling av grafikprocessorer (GPU:er). – Kallas också för deep learning processor, DLP och tensor processing unit, TPU.

[ai] [processorer] [4 juni 2022]

vCPU

virtual central processing unit – virtuell CPU – del av processors kapacitet som en virtuell maskin har tilldelats. – För den virtuella maskinen är det som om den disponerade en egen materiell processor, men i själva verket kan det vara flera virtuella maskiner som delar på samma processor. När man planerar it‑system med virtuella maskiner är det viktigt att beräkna behovet av vCPU-kapacitet och att anpassa antalet materiella processorer efter det.

[förkortningar på V] [processorer] [virtualisering] [18 mars 2021]

Monolithic adiabatic integration architecture

(MANA) – en experimentell processor som drar mycket lite ström eftersom den körs i temperaturer nära absoluta nollpunkten. – MANA har komponenter i metallen niob (Nb) som är supraledande i extremt låga temperaturer. Att den är supraledande innebär att den inte har något elektriskt motstånd, vilket förklarar den låga strömförbrukningen. Enligt uppgift är strömförbrukningen en åttiondel av vad motsvarande vanliga processorer drar. – MANA konstruerades av forskare vid institutet för avancerad vetenskap (ias.ynu.ac.jp) vid universitetet i Yokohama i Japan. Den presenterades i januari 2021. – En uppenbar nackdel är att processorn körs i en temperatur av 4,2 Kelvin, vilket motsvarar -269 grader. Det innebär att processorn troligen aldrig kommer att användas i persondatorer och hemelektronik, bara i servrar för större serverhallar. – Se artikel i IEEE Spectrum.

[experimentell teknik] [processorer] [25 januari 2021]