M1

Apples första egenutvecklade processor för Macintosh. – M1 lanserades i november 2020 och kom först i MacBook Air, MacBook Pro och Mac Mini. M1 är baserad på Arms processorkonstruktion. M1 är en komplett processor som inte behöver några sidoprocessorer. M1 ersatte under en tvåårig övergångsperiod Intelprocessorerna i Apples persondatorer. M1 har följts av M2 och en M3‑processor väntas under 2023. – Se Apples webbsidor. – Observera att Apple också har en serie sidoprocessorer för iPhone och iPhone med beteckningar på M7 och M med följande nummer – se M‑processorer.

[processorer] [ändrad 10 januari 2023]