grafikprocessor

(graphics processing unit, GPU, även visual processing unit, VPU)pro­ces­sor som är kon­stru­erad för att rita rörliga bilder på dator­skärmen (se rendering) snabbt och med hög kvalitet. – Alla person­datorer har mer eller mindre avan­ce­rade kretsar för behandling av det som ska visas på bildskärmen, men speciella grafik­pro­ces­sorer an­vänds för tillämp­ningar med höga krav, som film och dator­spel. De monteras ofta in i efter­hand på ett särskilt grafikkort, men kan också vara inbyggda från början. Grafikproces­sorn tar över be­ar­bet­ning av grafiken från datorns centralprocessor. – Grafikprocessorer an­vänds för dator­spel med höga krav på hante­ring av rörliga bilder och för datoranimering. – Grafikpro­ces­sorer är i grunden kraft­fulla processorer för flyttals‑beräkningar. De är konstruerade för pa­rallell bearbet­ning av data (en proces­sor kan utföra flera beräkningar sam­tidigt), vilket har lett till att de faktiskt är bättre än vanliga proces­sorer för vissa typer av be­räk­ningar som inte handlar om grafik. (Se OpenCL.) – Se också APU (accelerated processing unit).

[datoranimering] [grafik] [sidoprocessorer] [spel] [ändrad 15 juni 2017]