grafikprocessor

(graphics processing unit, GPU, även: visual processing unit, VPU)proces­sor som är konstrueradd för att rita rörliga bilder på datorskärmen (se rendering) snabbt och med hög kvalitet. – Alla persondatorer har mer eller mindre avance­rade kretsar för behandling av det som ska visas på bildskärmen, men speciella grafik­pro­ces­sorer används för tillämpningar med höga krav, som film och dator­spel. De monteras ofta in i efter­hand på ett särskilt grafikkort, men kan också vara inbyggda från början. Grafikprocessorn tar över bearbet­ning av grafiken från datorns centralprocessor. – Grafikprocessorer an­vänds för datorspel med höga krav på hante­ring av rörliga bilder och för datoranimering. – Grafikproces­sorer är i grunden kraftfulla processorer för flyttals‑beräkningar. De är konstruerade för parallell bearbetning av data (en processor kan utföra flera beräkningar samtidigt), vilket har lett till att de faktiskt är bättre än vanliga processorer för vissa typer av beräkningar som inte handlar om grafik. (Se OpenCL.) – Se också APU (accelerated processing unit) och NPU (neural processing unit).

[datoranimering] [grafik] [sidoprocessorer] [spel] [ändrad 4 juni 2022]