utilization wall

”utnyttjandeväggen” – hinder för användning av den fulla kapaciteten hos processorer, betingat av alltför hög strömförbrukning och värmeutveckling. Det har lett till att bara delar av en processor kan vara aktiva i varje ögonblick. Resten är för tillfället avstängd – se mörk kisel.

[processorer] [29 april 2023]

Dagens ord: 2023-05-21