mikroprocessor

processor i form av en integrerad krets. – Benämningen mikroprocessor kom i bruk i början av 1970‑talet, när Intel tillverkade de första processorerna av det slaget. De var då alternativet till de processorer som fanns tidigare – de bestod av diskreta komponenter som var fastlödda på kretskort. När det gäller datorer säger man numera oftast bara processor – att datorer har mikroprocessorer är självklart. Även: chipp. – På engelska: microprocessor.

[processorer] [25 mars 2023]