mörk kisel

beteckning på avstängda delar av en processor. – Delar av processorerna i mobiltelefoner och datorer stängs av vid normal användning för att förhindra överhettning och minska strömförbrukningen. Vilka delar som stängs av beror på vad processorn gör. – Se också utilization wall. – På engelska: dark silicon. – IDG:s artiklar om mörk kisel: länk.

[processorer] [29 april 2023]

Dagens ord: 2023-05-13