Apple Silicon

övergripande beteckning på Apples satsning på egenutvecklade processorer. Beteckningen började användas i november 2020 när processorn M1 presenterades, men Apple har utvecklat egna processorer sedan 2014 – se A‑processorer.

[processorer] [17 november 2020]